Notes from a Filipino webOS user

Tag MiniTones

Paano maglagay ng MP3 ringtones sa Palm Treo

Noong ma-download ko ang ZTE ringtone sa TXTPower website, hindi ko ito agad nagamit sa Treo ko dahil nasa MP3 format ito. Nung i-convert ko naman sa AMR format, di maganda ang sound quality. Masyado namang malaki kung WAV. Buti… Continue Reading →

© 2021 MakaPalm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑