Gusto ko ng ganito. Nakita ko lang sa eBay. Kaso lang may kamahalan–mahigit P2000!