MakaPalm

Notes from a Filipino webOS user

Tag

Palm and Ubuntu

Ubuntu at Palm

Gaya ng ikinuwento ko sa ederic@cyberspace, kakapalit ko lang ng operating system ko. Mula sa Windows XP ay lumipat ako sa Ubuntu, isang Linux-based operating system. Di tulad ng mga OS ng Microsoft, libre ito. Nalaman ko ring sa una… Continue Reading →

© 2020 MakaPalm — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑